เกี่ยวกับเรา

บริษัท บลิสเวล ซัพพลาย จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2004 เราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ทำความสะอาดทั่วไป อุตสาหกรรมสี กาว ยาง สิ่งทอ งานตกแต่งพื้นผิว งานถอดแบบ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความหลากหลายในตลาด ตามความต้องการของลูกค้า บริษัท บลิสเวล ซัพพลาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่มีต่อ (1) สินค้าที่มีคุณภาพ (2) สินค้ามีการพัฒนา (3) ความหลากหลายของสินค้า (4) ราคาที่เหมาะสม (5) การขนส่งที่รวดเร็ว